Blaty robocze przekształcone w piękną sztukę dzięki skanowaniu 3D i frezowaniu CNC

Blaty robocze przekształcone w piękną sztukę dzięki skanowaniu 3D i frezowaniu CNC

Ghański artysta El Anatsui i Factum Arte stworzyli serię współczesnych wydruków artystycznych zatytułowaną Benchmarks, przedstawiającą zeskanowane w 3D blaty robocze.

El Anatsui jest popularnym współczesnym artystą wizualnym z Ghany. Jego prace poruszają tematy historyczne i polityczne, dzięki czemu są wystawiane na całym świecie.

Do tworzenia swoich dzieł Anatsui wykorzystuje szereg procesów i różnych mediów. Przy tworzeniu swojej najnowszej pracy, zatytułowanej „Benchmarks”, współpracował z Factum Arte, które wykorzystuje skanowanie 3D i frezowanie CNC. Prace te są obecnie wystawiane w londyńskiej October Gallery.

Praca ta stanowi przede wszystkim inną perspektywę niż zwykła sztuka Anatsui. W wielu swoich pracach Anatsui wykorzystuje resztki materiałów do tworzenia obrazów w procesie „szycia”.

Jednak w pracach Benchmarks koncentruje się raczej na procesie niż na produkcie końcowym. Aby móc zszyć nakrętki od butelek, Anatsui najpierw spłaszcza je na blacie roboczym. W ten sposób w niezamierzony sposób powstaje interesujący wzór, który zostaje utrwalony na drewnie.

Mike Ward z Factum Arte wyjaśnia: „Pracochłonność i intensywność tej pracy stała się widoczna i sama w sobie dość piękna w fakturze i powierzchni bloków drewna, na których odbywało się całe to kłucie i uderzanie”.

Wykorzystanie druku 3D i drewnianego blatu do tworzenia sztuki

W ramach projektu „Benchmarks” czternaście drewnianych blatów zostało wysłanych z Ghany do Factum Arte w Londynie i zeskanowanych w 3D. Dane z tych skanów 3D stały się podstawą do wyfrezowania na blachach aluminiowych replik CNC ich unikalnych tekstur.

Factum Arte to organizacja zajmująca się opracowywaniem technologii, które artyści i instytucje mogą następnie wykorzystać w swoich dziełach sztuki. W ten sposób powstają bardzo interesujące dzieła. Uznali, że ławki, jako przedmioty codziennego użytku, mogą reprezentować tradycyjną pracę Anatsui w innej formie.

Z aluminiowych arkuszy Factum Arte i October Gallery stworzyły we współpracy piękne, kieszonkowe wydruki. Zazwyczaj Anatsui umieszcza swoje ostatnie prace na ścianach budynków, gdzie przyciągają uwagę.

Jednak projekt „Benchmarks” oferuje mniejsze prace i wykorzystuje zarówno tradycyjne metody, jak i nowe technologie. Ward wyjaśnia znaczenie tych wydruków dla pracy Anatsui. Powiedział:

„Myślę, że rzeczywiście odnoszą się one bardzo bezpośrednio. W jego dużych, ogromnych, drapowanych dziełach są obszary koloru, które zostały umieszczone, zestawione z innymi obszarami z pewną wrażliwością i wyczuciem, ale w tym wszystkim jest przypadkowość. W ten sam sposób powstają kolaże z materiałów drukowanych. Każdy z nich to osobna odbitka, która została rozrzucona, a następnie zebrana i zreorganizowana”.

Żródło: https://all3dp.com