Z jaką rozdzielczością drukować na drukarce 3D?

Z jaką rozdzielczością drukować na drukarce 3D?

Podobnie jak w przypadku drukarek laserowych czy atramentowych, rozdzielczość drukarki 3D jest wskaźnikiem jej jakości druku. Jednakże, gdy mówimy o rozdzielczości w druku 3D, musimy wziąć pod uwagę wszystkie 3 wymiary: rozdzielczość wzdłuż osi X i Y oraz rozdzielczość wzdłuż osi Z

Rozdzielczość drukarek 3D: Fakty i liczby

Rozdzielczość pozioma (lub rozdzielczość XY) to najmniejszy ruch, jaki ekstruder drukarki może wykonać w obrębie warstwy na osi X i Y. Im niższa wartość, tym więcej szczegółów produkuje drukarka.

Rozdzielczość pionowa (lub grubość warstwy lub wysokość warstwy) to minimalna grubość warstwy, jaką drukarka wytwarza w jednym przebiegu. Im mniejsza grubość warstwy, tym gładsza będzie drukowana powierzchnia. Jednakże, proces drukowania będzie trwał dłużej dla drobniejszych warstw, ponieważ drukarka musi wyprodukować więcej warstw.

Typowe konsumenckie drukarki FDM mają grubość warstwy 0,2 lub 0,3 mm. Ultimaker 2 może się nawet pochwalić rozdzielczością pionową 0,02 mm. Drukarki SLA, takie jak Form 2, wytwarzają warstwy tak cienkie jak 0,025 mm.

Jakość druku 3D zależy od zastosowanej metody

Proste porównanie liczb jest jednak ważne tylko wtedy, gdy porównujemy drukarki wykorzystujące tę samą technologię, na przykład drukarki FDM. Nie sprawdza się, gdy porównujemy drukarki FDM z drukarkami SLA. W tym przypadku różnica tkwi w metodzie druku i zastosowanym materiale.

W drukarkach 3D drukujących w technologii FDM, rozdzielczość jest czynnikiem wielkości dyszy i precyzji ruchów ekstrudera w osi X i Y. Na precyzję i gładkość drukowanych modeli wpływają również inne czynniki: Siła wiązania między warstwami jest mniejsza niż w druku SLA, a ciężar górnych warstw może ściskać warstwy znajdujące się poniżej. W efekcie, szereg problemów może pogorszyć jakość wydruku.

Uwaga: Szerokość filamentu używanego do druku FDM nie ma wpływu na rozdzielczość XY. Plastikowe filamenty dostępne są w dwóch szerokościach: 1,75 mm lub 2,85 mm. Dysza drukarki jest znacznie drobniejsza: Przykładowo wielkość dyszy w Ultimakerze 2 wynosi 0,8 mm.

Drukarki 3D SLA wytwarzają obiekty o wyższej rozdzielczości i są bardziej dokładne niż drukarki FDM. Rozdzielczość druku 3D SLA jest określana przez wielkość plamki optycznej lasera lub projektora. W Form 2 wielkość plamki wynosi 140 mikronów (0,14 mm), w poprzedniku, Form 1+, wynosi 155 mikronów – to zupełnie inna liga w porównaniu do wielkości dyszy 0,8 mm w Ultimakerze. Co więcej, podczas drukowania na model działa mniejsza siła, co również przekłada się na znacznie gładsze wykończenie powierzchni. Wydruki SLA pokazują szczegóły, których drukarka FDM nigdy nie byłaby w stanie wyprodukować.

Bezpośrednie porównanie między drukarkami FDM i SLA pokazuje, że drukarki SLA wytwarzają znacznie drobniejsze szczegóły, nawet jeśli ustawi się je na taką samą rozdzielczość pionową jak w przypadku drukarki FDM

Żródło: https://all3dp.com