W jakiej rozdzielczości mogą drukować drukarki 3D?

W jakiej rozdzielczości mogą drukować drukarki 3D?

Rozdzielczość drukarek 3D: Fakty i liczby

Rozdzielczość pozioma (lub rozdzielczość XY) to najmniejszy ruch, jaki ekstruder drukarki może wykonać w obrębie warstwy na osi X i Y. Im niższa jest ta wartość, tym więcej szczegółów produkuje drukarka.

Rozdzielczość pionowa (lub grubość warstwy albo wysokość warstwy) to minimalna grubość warstwy, jaką drukarka wytwarza w jednym przebiegu. Im mniejsza grubość warstwy, tym gładsza będzie drukowana powierzchnia. Jednak w przypadku drobniejszych warstw proces drukowania będzie trwał dłużej, ponieważ drukarka musi wytworzyć więcej warstw.

Typowe konsumenckie drukarki FDM mają grubość warstwy 0,2 lub 0,3 mm. Drukarki SLA, takie jak Form 2, wytwarzają warstwy o grubości nawet 0,025 mm.

Jakość druku 3D zależy od zastosowanej metody

Zwykłe porównanie liczb jest jednak ważne tylko wtedy, gdy porównuje się drukarki wykorzystujące tę samą technologię, na przykład drukarki FDM. Nie działa to w przypadku porównywania drukarek FDM z drukarkami SLA. W tym przypadku różnica polega na metodzie drukowania i zastosowanym materiale.

W drukarkach 3D FDM rozdzielczość jest czynnikiem wielkości dyszy i precyzji ruchów ekstrudera w osi X i Y. Na precyzję i gładkość drukowanych modeli wpływają także inne czynniki: Siła wiązania między warstwami jest mniejsza niż w druku SLA, a ciężar górnych warstw może ściskać warstwy znajdujące się poniżej. W rezultacie może wystąpić szereg problemów obniżających jakość wydruku.

Uwaga: Szerokość filamentu używanego do druku FDM nie ma wpływu na rozdzielczość XY. Plastikowe filamenty są dostępne w dwóch szerokościach: 1,75 mm lub 2,85 mm. Dysza drukarki jest znacznie drobniejsza: Na przykład w Ultimakerze 2 rozmiar dyszy wynosi 0,8 mm.

Drukarki 3D SLA wytwarzają obiekty o wyższej rozdzielczości i są bardziej dokładne niż drukarki FDM. Rozdzielczość druku 3D w technologii SLA zależy od wielkości plamki optycznej lasera lub projektora. W modelu Form 2 wielkość plamki wynosi 140 mikronów (0,14 mm). Ponadto podczas drukowania na model działa mniejsza siła, co również przekłada się na znacznie gładsze wykończenie powierzchni. Wydruki SLA pokazują szczegóły, których drukarka FDM nigdy nie byłaby w stanie uzyskać.

Bezpośrednie porównanie drukarek FDM i SLA wykazuje, że drukarki SLA wytwarzają znacznie drobniejsze szczegóły, nawet jeśli ustawi się w nich taką samą rozdzielczość pionową jak w drukarce FDM:

Żródło: https://all3dp.com