Ustawienia retrakcji w programie Cura: Jak uniknąć nitkowania?

Ustawienia retrakcji w programie Cura: Jak uniknąć nitkowania?

Co to jest retrakcja?

Druk 3D w technologii FDM polega na topieniu plastikowego filamentu i wytłaczaniu go warstwami w celu zbudowania obiektów 3D. Czasami, ten roztopiony plastik, może wyciec w niekontrolowany sposób z dyszy, pozostawiając nieestetyczne nitki przyczepione do Twojego wydruku.

Retrakcja jest procesem używanym do zmniejszenia tego efektu. Poprzez cofnięcie części filamentu przed nałożeniem następnej warstwy, ciśnienie w stopionym plastiku jest zmniejszone i minimalizujemy w ten sposób prawdopodobieństwo pojawienia się problemu z nitkowaniem.

To ustawienie jest dostępne i regulowane za pomocą slicera i może być dostrojone w celu uzyskania czystych, precyzyjnych wydruków. Tutaj przedstawimy Ci odpowiednie ustawienia, które pozwolą Ci uzyskać najlepsze rezultaty w programie Cura. Zwróć uwagę na to, że niektóre z tych ustawień nie są domyślnie widoczne w ustawieniach „Podstawowe” lub „Zaawansowane”, więc warto przełączyć się na „Ekspert” zanim zaczniesz eksperymentować.

Odległość i prędkość

Jak sugerują ich nazwy, odległość retrakcji i prędkość dotyczą parametrów, tego ustawienia. Oba wymagają dostrojenia, aby znaleźć złoty środek pomiędzy wydajnością retrakcji, a ograniczeniami sprzętowymi Twojej drukarki.

Odległość retrakcji określa ile filamentu ma zostać cofnięte. Zbyt niska wartość nie zmniejszy prawidłowo ciśnienia w hot-endzie, ale zbyt wysoka wartość może powodować zacięcia i zatory. Zacznij od domyślnych ustawień programu Cura i zwiększaj odległość co 1 mm, aby znaleźć optymalną wartość.

Prędkość retrakcji zmienia szybkość, z jaką filament jest wciągany z powrotem. Zaczynając od domyślnych ustawień programu Cura, zwiększaj prędkość co 5 mm/s, aby znaleźć optymalną wartość.

Minimalny czas podróży

To ustawienie określa minimalną odległość, przy której nastąpi cofnięcie. Jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnymi, powtarzającymi się retrakcjami w bliskiej odległości od siebie, aby zapobiec ścieraniu się filamentu. Retrakcja jest wykonywana tylko wtedy, gdy głowica drukująca przesunie się wystarczająco daleko, aby ją uzasadnić.

To ustawienie powinno mieć wartośc tak wysoką jak to tylko możliwe, aby zmniejszyć ryzyko niepowodzenia druku. Niższa wartość pozwoli na czyste drukowanie mniejszych elementów, co czasami jest konieczne, ale zwiększy również ryzyko szlifowania. Spróbuj zacząć od 1 mm i reguluj w razie potrzeby co 0,5 mm.

Łączenie

„Łączenie” dostosowuje ruchy przesuwu drukarki, aby uniknąć niepotrzebnych retrakcji. Zamiast wycofywać filament i przemierzać otwartą przestrzeń, aby dotrzeć do następnej lokalizacji, głowica drukująca będzie próbowała przemieszczać się bezpośrednio po wnętrzu modelu. Ogranicza to możliwość tworzenia się nitek, ponieważ wszelkie wycieki pozostają wewnątrz wydruku.

Włączenie tej funkcji prawdopodobnie spowoduje również skrócenie czasu drukowania, ponieważ drukarka nie będzie musiała się już zatrzymywać, aby wycofać filament. Poprawi się również jakość powierzchni.

Czyszczenie i wygładzanie

„Czyszczenie” i „wygładzanie” nie są bezpośrednimi ustawieniami retrakcji, ale oba mogą poprawić jej wydajność. Oba robią to, co sugerują ich nazwy: „Czyszczenie” przesuwa dyszę na krótką odległość po zewnętrznej ścianie modelu, aby rozmazać resztki filamentu, a „wygładzanie” wyłącza ekstruder na ostatnie milimetry linii wydruku. Zmniejsza to ciśnienie w hotendzie i minimalizuje powstawanie plamek na wydrukach.

Końcowe przemyślenia

Oto one: najważniejsze ustawienia retrakcji w programie Cura, dzięki którym można uzyskać najlepsze efekty. Dzięki zrozumieniu i dostosowaniu każdego z nich można zminimalizować nitkowanie i poprawić jakość wydruku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Cura, zapoznaj się z oficjalnymi podręcznikami firmy Ultimaker. Życzymy powodzenia w rozwiązywaniu problemów!

Żródło: https://all3dp.com