Przemysł 4.0 - dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych

Przemysł 4.0 - dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” - słowa Johanna Wolfganga von Goethe, doskonale wpisują się w sytuację przedsiębiorstw produkcyjnych na rynku. Firmy te stale opracowują metody, które pozwolą im na wydajniejszą, bardziej ekonomiczną i innowacyjną działalność.

Ciągłe starania i poszukiwanie nowych rozwiązań, trwają już od wieków, a próbę usystematyzowania etapów rozwoju przemysłu, możemy zamknąć obecnie w czterech punktach, zaczynając od pierwszej rewolucji przemysłowej, (mechanizacji) – Przemysłu 1.0. i kończąc na czwartej rewolucji przemysłowej (sieć/Internet) – Przemysł 4.0. Do charakterystycznych cech etapu 4.0, możemy zaliczyć integrację ludzi oraz sterowanych cyfrowo maszyn z Internetem i technologiami informacyjnymi. Produkowane materiały oraz te  wykorzystywane w procesie produkcji są zawsze możliwe do zidentyfikowania. Co istotne, mają one również możliwość prowadzenia niezależnej wzajemnej komunikacji. W Przemyśle 4.0 mamy do czynienia z realizowaniem przepływu informacji w pionie: czyli z poszczególnych komponentów do działu IT firmy produkcyjnej oraz z działu IT do komponentów. Przepływ informacji jest realizowany także w poziomie: pomiędzy urządzeniami biorącymi udział w procesie produkcji, a systemem produkcyjnym przedsiębiorstwa.

Być może rozwój Twojej firmy zatrzymał się na etapie Przemysłu 3.0 i poszukujesz możliwości przejścia ze swoją produkcją na wyższy poziom. Jeśli tak, zapoznaj się z informacjami na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Przemysł 4.0”.
Pilotaż ma za zadanie przygotować małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.
 

Czy Twoja firma może ubiegać się o dofinansowanie?

Konkurs skierowany jest do małych lub średnich firm (z wyłączeniem mikro), które:

 • prowadzą działalność produkcyjną
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
 • mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

 

Środki z dofinansowania – na co może przeznaczyć je Twoja firma?

 • na usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
 • na usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • na zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • na zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Jakie technologie mogą być dofinansowane?

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D).

 

Drukarki 3D mogą stanowić część składową innowacji wprowadzanych w Twoim przedsiębiorstwie produkcyjnym. Biorąc pod uwagę różne branże wytwórcze i ich różne potrzeby, nie ma jednej uniwersalnej drukarki 3D, ani nawet jednej uniwersalnej technologii druku 3D, która będzie w stanie sprostać potrzebom wszystkich firm produkcyjnych. W części z nich, już teraz produkcja jest wspomagana przy użyciu drukarek takich jak Zortrax M200 Plus, Zortrax M300 Plus, Zortrax M300 Dual oraz drukarek firmy Raise3D. Jeśli Twoja firma poszukuje drukarki 3D, mogącej sprostać stawianym jej oczekiwaniom pod względem jakości druku oraz możliwości korzystania z materiałów o określonych właściwościach, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 222996989 lub mailowego: 3d@seb-comp.pl

Na jakie wsparcie może liczyć Twoja firma?

Możesz otrzymać maksymalnie  800 000 zł. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład, to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Konkurs został ogłoszony 22 marca 2021. Wnioski będę przyjmowane od 28 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej oraz zapoznać z niezbędnymi dokumentami, odwiedź stronę: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0#opis

Źródło głównego zdjęcia: Oprogramowanie i prototypy Siemens NX (źródło: Siemens) All3DP

Źródło informacji: https://przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0/ oraz https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0#opis