Ender 3 (Pro) Z Offset: Jak go dostosować

Ender 3 (Pro) Z Offset: Jak go dostosować

Wstęp

W druku 3D, uzyskanie solidnej pierwszej warstwy jest bardzo ważne w kontekście całego wydruku. Oznacza to, że odległość pomiędzy dyszą a platformą (Z-offset) musi być odpowiednia.

W przypadku Endera 3 i Endera 3 Pro, jest kilka ważnych powodów do zmiany to ustawienie m.in aby zapewnić właściwie wypoziomowane stołu

Istnieje kilka sposobów na dostosowanie tej funkcji, a każdy sposób jest wykonywany inaczej i z innych powodów. Zaczynajmy!

Opcja 1: Ręcznie

Chociaż wiele osób może początkowo myśleć, aby skorzystać ze slicera w pierwszej kolejności w celu regulacji offsetu Z, ważne jest, aby upewnić się, że mechaniczne ustawienie maszyny jest idealne, zanim zaczniemy bawić się oprogramowaniem. Czasami standardowy Ender 3 ma wyłącznik krańcowy umieszczony zbyt wysoko. Może to oznaczać, że bez względu na to, co zrobisz w oprogramowaniu, wyłącznik krańcowy zostanie uderzony, kasując wszelkie ustawienia offsetu Z. W ten sposób, możesz myśleć o regulacji wyłącznika krańcowego jak o wykonaniu małego tuningu.

Pierwszą i najszybszą opcją jest fizyczna regulacja wyłącznika krańcowego osi Z. Wyłączniki krańcowe to małe mechanizmy strategicznie rozmieszczone wzdłuż każdej osi ruchu.

Poziomowanie stołu

Przesunięcie wyłącznika krańcowego osi Z w górę lub w dół pomaga przede wszystkim dyszy ekstrudera przesunąć się do właściwego obszaru w celu wypoziomowania stołu. Jest to wymagane, jeśli pokrętła poziomowania osiągnęły swoje granice.

Rozbudowa

Jeśli chcesz rozbudować stół na przykład dodać szkło hartowane, konieczne jest przesunięcie przełącznika krańcowego na wysokość nowego stołu. Jeśli tego nie zrobimy, dysza będzie skrobać i niszczyć podkładkę, niezależnie od tego, czy jest to szkło, czy inny materiał.

Jak to zrobić

Podniesienie lub obniżenie wyłącznika krańcowego osi Z jest dość proste, ale wymaga precyzyjnego dostrojenia pokręteł poziomujących. Wykonuje się to w kilku prostych krokach.

 • Poluzuj pokrętła poziomowania pod stołem mniej więcej do połowy, tak aby łoże można było nadal regulować.
 • Poluzuj dwie śruby na płytce, do której przymocowany jest wyłącznik krańcowy.
 • Przesuń wyłącznik krańcowy w górę lub w dół po stronie prowadnicy, do której jest zwykle przymocowany (może być wymagane zdjęcie go w całości).
 • Po podniesieniu lub opuszczeniu przełącznika, dokręć śruby do połowy.
 • Obracając gwintem w osi Z, obniżaj dyszę w kierunku stołu, aż usłyszysz kliknięcie wyłącznika krańcowego. Jeżeli dysza uderzy w stół zanim usłyszysz kliknięcie, podnieś wyłącznik krańcowy.
 • Gdy dysza dotyka platformy, dokręć śruby wyłącznika krańcowego. Następnie wyreguluj pokrętła poziomujące, aby prawidłowo wypoziomować stół.

Istnieje jeszcze jedna opcjonalna aktualizacja, którą można wykonać po wyregulowaniu wyłącznika krańcowego. Wymaga to po prostu dodania podkładki do osi Z, tworząc strefę buforową. Jest to najłatwiejszy sposób regulacji przesunięcia Z, chociaż nie jest to wymagany krok.

Opcja 2: Slicer

Istnieje wiele slicerów, a niektóre z nich, jak Simplify3D, mają wbudowaną funkcję przesunięcia Z. Jeśli funkcja ta nie jest preinstalowana, zazwyczaj można pobrać wtyczkę, która udostępnia tę funkcję, jak w przypadku programu Cura.

Po pobraniu wtyczki do programu Cura dostosowanie przesunięcia Z jest tak proste, jak zmiana wartości. Dla prawie wszystkich slicerów ujemna wartość przesunie dyszę bliżej stołu, a dodatnia wartość odsunie ją od niego. Łatwo i przyjemnie, prawda?

Upewnij się tylko, że podczas regulacji wartości, wyłącznik krańcowy nie zostanie ponownie uderzony. Jeśli tak się stanie, system zostanie zresetowany, a przesunięcie Z zostanie anulowane.

Opcja 3: G-Code

Praca z G-codem jest bardziej dogłębną opcją. Jeśli nie masz doświadczenia zapodobnym operacjami, praca z przesunięciem Z jest dobrym miejscem do rozpoczęcia. Wszelkie zmiany w tym kodzie będą musiały być dokonywane po naprowadzeniu drukarki.

Oto kilka przydatnych przykładów kodu, które mogą być użyte:

 • G28: Naprowadza wszystkie osie
 • G28 Z0: Naprowadza oś Z
 • G29: Automatyczne poziomowanie stołu (opcjonalne, jeśli już dołączyłeś urządzenie poziomujące)
 • G1 Z3 F5000: podnosi pozycję Z o 3 mm w stosunku do miejsca, w którym się znajdowała (G1 mówi maszynie, by się poruszyła, Z3 mówi, ile ma się poruszyć i wzdłuż której osi, F5000 jest prędkością ruchu)
 • G92 Z0.3: traktuje aktualną pozycję jako Z = 0.3 (stosuje offset -0.3 i tworzy rodzaj fałszywej pozycji początkowej osi Z). Wszystkie polecenia wykonane po tym prostym kodzie będą zakładać, że platforma jest niżej niż w rzeczywistości (aby uwzględnić pierwotną przerwę między dyszą a łożem drukowy. Jeśli chcesz, aby dysza była podniesiona, będziesz musiał wstawić wartość ujemną po poleceniu G92.

Więcej porad i wskazówek

Czasami, możesz doświadczyć problemów z regulacją i zapisaniem offsetu Z na Enderze 3 lub Enderze 3 Pro, szczególnie jeśli posiadasz urządzenie BLTouch. Prawdopodobnie najczęstszym problemem z przesunięciem Z jest to, że po zmianie wartości na ekranie LCD, drukarka może nie zastosować nowej wartości podczas drukowania. Jeśli tak jest, poniżej przedstawiamy kilka różnych rozwiązań tego problemu.

 • Zapisz w pamięci: Upewnij się, że kiedy zmieniasz wartość offsetu Z, nie zapomniałeś kliknąć przycisku Store Memory na wyświetlaczu LCD Endera 3, jeśli posiada on firmware Marlin. Jeśli używasz terminalu G-code do komunikacji z drukarką, możesz to zrobić wysyłając komendy M500, a następnie M501.
 • Ponownie uruchom sekwencję poziomowania: Jeżeli posiadasz BLTouch, drukarka może wymagać ponownego uruchomienia swojej sekwencji poziomowania BLTouch po zmianie wartości przesunięcia Z, aby je zapisać i zastosować do przyszłych wydruków. Wystarczy, że po zmianie (i zapisaniu) przesunięcia Z klikniesz przycisk poziomowania platformy na ekranie LCD.
 • Trzymaj swoją kartę MicroSD w środku: Ta poprawka jest wspólna z Ender 3 V2, ale może również działać z innymi iteracjami Ender 3. Niektórzy użytkownicy zauważyli, że drukarka zapisuje nową wartość Z offset na włożonej karcie MicroSD, więc nowe wartości nie są stosowane bez niej.
 • Zmiana firmware: Jeśli masz BLTouch, możesz zmienić firmware Marlin, aby zapewnić, że offset Z jest stosowany. W Marlinie jest kilka linii programistycznych naprawiających błędy dla offsetu Z BLToucha, a w niezmienionym Marlinie są one w pseudokodzie („//”). Wszystko co musisz zrobić, to usunąć „//” przed poniższymi liniami programowania, które można znaleźć w pliku Configuration.h, a następnie przebudować i ponownie zainstalować nowy firmware Endera 3.

define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28

define DEBUG_LEVELING_FEATURE

Źródło: https://all3dp.com