Universal Gcode Sender przewodnik : Podstawy

Universal Gcode Sender przewodnik : Podstawy

Co to jest?

Universal Gcode Sender, znany bardziej jako UGS, jest darmowym oprogramowaniem dla kontrolerów CNC. „Universal ” pochodzi od tego, że jest kompatybilny z kilkoma różnymi opcjami firmware, takimi jak GRBL, TinyG, Smoothieware i G2core.

Oprogramowanie sterujące, to komunikacja pomiędzy maszyną CNC a komputerem. Posiadanie kontroli z komputera ma zalety, takie jak większy nadzór nad maszyną i widok w czasie rzeczywistym ścieżki narzędzia. Eliminuje to potrzebę eksportowania informacji na dysk zewnętrzny, a następnie ładowania ich do maszyny, pozwalając na natychmiastowe zobaczenie wyników przy zmianie ustawień.

Niektóre maszyny mają zintegrowane oprogramowanie sterujące, ale jest to powszechne, że użytkownicy CNC wybierają z innych opcji oprogramowania, UGS jest popularnym wyborem. Istnieją dwie wersje: Classic i Platform, z których ta druga jest nowsza i występuje w różnych buildach. Zgodnie z opiniami użytkowników, Platform jest lepsza, ponieważ oferuje zaawansowane funkcje bez utraty jakości. Wydaje się również, że jest to preferowany wybór między tymi dwoma. W związku z tym, w tym artykule skupimy się na UGS Platform.

Aby ją pobrać, przejdź na stronę UGS GitHub i wybierz wersję oraz preferowany system operacyjny (Windows, Linux i MacOS są obsługiwane). Spowoduje to pobranie pliku .zip. Rozpakuj go, a następnie otwórz plik wykonywalny znajdujący się w folderze.

Teraz, gdy masz już Platformę UGS, zajmiemy się omówieniem interfejsu użytkownika, funkcji, przepływu pracy i gdzie można znaleźć pomoc techniczną. Do dzieła!

Interfejs użytkownika

W Platformie UGS istnieje pięć głównych okien służących do sterowania maszyną: Visualizer (1), Toolbox and State (2), Jog Control (3), Controller State (4) oraz Console (5).

Okno Visualizer jest miejscem, gdzie można zobaczyć swój model i ścieżkę narzędzia. Tutaj możesz obracać widok swojego modelu poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszy i poruszanie nią. Można również zobaczyć proces cięcia, jak to się dzieje, podążając za żółtym stożkiem (który reprezentuje narzędzie).

Okno Toolbox and State jest podzielone na dwie zakładki. Toolbox był wcześniej znany jako Common Actions i wyjaśnimy więcej na jego temat w następnej sekcji funkcji. Okno State pokazuje bieżącą operację podczas procesu cięcia.

Zadaniem Jog Control jest ręczna zmiana pozycji frezarki. Aby to zrobić, ustaw wielkość kroku i kliknij (jeden na raz) w kierunku, który chcesz. To spowoduje, że narzędzie będzie poruszać się zgodnie z Twoimi danymi wejściowymi.

Controller State, znany również jako okno odczytu cyfrowego (DRO), pokazuje położenie narzędzia w czasie rzeczywistym w odniesieniu do współrzędnych macierzystych maszyny, jak również do współrzędnych zerowych, które zostały ustawione w UGS.

Oznacza to, że można mieć dwa rodzaje współrzędnych zerowych. W UGS można przesuwać ścieżkę narzędzia i wskazywać pozycję, która będzie nowym zerem (będzie to szerzej wyjaśnione w rozdziale Funkcje). W tym samym czasie, będzie nadal wyświetlać fizyczny początek poniżej tego nowego zera.

Console wyświetla ustawienia firmware’u, które maszyna aktualnie posiada, z polem komend (6) na dole. W nim możesz ręcznie zmienić ustawienia firmware’u, co zalecamy robić tylko jeśli jesteś naprawdę doświadczony. W przeciwnym razie, lepiej zostawić je tak jak są.

Główne cechy i funkcje

Aby otworzyć oprogramowanie sterujące, zazwyczaj trzeba podłączyć maszynę CNC do komputera.

Gdy to zrobisz, otwórz UGS i zacznij od wybrania firmware’u i portu maszyny. W pasku narzędzi poniżej menu, znajdziesz pola firmware (1) i port (2). Następnie naciśnij na ikonę „Connect”, która wygląda jak niepodłączona wtyczka.

Aby zaimportować plik G-code, wystarczy przejść do górnego menu i wybrać File > „Open Gcode file”. Ścieżka narzędzia pojawi się w wizualizatorze, a przytrzymując lewy przycisk myszy, możesz obracać widok. (Ponieważ importujesz G-code, twój plik powinien być gotowy do cięcia i nie powinien wymagać dodatkowych przygotowań). Następnym krokiem będzie sprawdzenie, czy twoja maszyna jest ustawiona na współrzędne zerowe, a następnie możesz nacisnąć na ikonę startu na górnym pasku, aby rozpocząć cięcie!

Stan kontrolera

Typowe akcje w polu stanu kontrolera to Reset Zero, Return to Zero, Soft Reset, Home Machine i Unlock. Reset Zero sprawia, że aktualne współrzędne stają się nowymi współrzędnymi zerowymi. Tymczasem Return to Zero przenosi je do wcześniej ustalonego punktu zerowego. Home Machine przemieszcza wrzeciono do fizycznego punktu zerowego ustawionego przez komponenty elektroniczne.

Okno konsoli

Jak wspomniano powyżej, konsola wyświetla bieżące ustawienia firmware. Jeśli domyślnie nie są one wyświetlane, można uzyskać do nich dostęp wpisując „$$” w polu komend. Jeśli zostały one zmienione, możesz je przywrócić do wartości domyślnej wpisując „$RST=$”. Dokładne znaczenie informacji wyświetlanych w konsoli zależy od firmware’u, którego używasz. Powinno być to wyjaśnione bezpośrednio w dokumentacji firmware’u.

Przepływ pracy

Aby rozpocząć cięcie z wykorzystaniem UGS, należy wykonać kilka kroków, które pozwolą Ci osiągnąć sukces. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest zawsze dwukrotne sprawdzenie wszystkiego przed rozpoczęciem cięcia. Pozwoli to na uniknięcie błędów i strat materiału.

Poniżej wyjaśnimy, jak ustawić maszynę i rozpocząć cięcie:

  • Zaimportuj plik G-code, którego chcesz użyć. Powinieneś zobaczyć model na wizualizatorze.
  • Podłącz swoją maszynę, wybierz firmware i port, a następnie kliknij na przycisk plug-in. Gdy to zrobisz, wszystkie poniższe opcje sterowania staną się dostępne.
  • Przesuń maszynę do miejsca, w którym chcesz, aby znajdował się fizyczny punkt startowy. Następnie przesuń ją do przeciwległych krańców osi X i Y na swoim materiale, aby sprawdzić, czy współrzędne są prawidłowe. Powinieneś również sprawdzić, czy fizyczna pozycja materiału odpowiada twojemu G-code. Można to sprawdzić w opcjach pola Controller State.
  • Przesuń maszynę z powrotem do fizycznego zera i wybierz „Reset Zero”. (Zamiast poprzednich współrzędnych maszyny, UGS oznaczy ten punkt jako zero, czyniąc go nowym punktem początkowym).
  • Mając podłączoną maszynę i ustawiony punkt zerowy, wszystko co pozostaje do zrobienia to cięcie! Po prostu naciśnij przycisk „play” i rozpocznie się proces cięcia. Możesz śledzić go w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Wsparcie społeczności

Na stronie GitHub, z której pobrałeś UGS, znajdują się również sekcje dotyczące instalacji i użytkowania programu. Szczegółowo opisany jest cały proces od podłączenia UGS do routera do rozpoczęcia cięcia.

Istnieje również wiele tutoriali na YouTube, które uczą, jak zacząć, jak również tutoriale na temat podstaw CNC, w tym UGS i wiedzy ogólnej. Fora mogą być również dobrym miejscem do szukania i zadawania pytań. Niektóre z nich to Inventables, jak również CNC subreddit i HobbyCNC subreddit.

Żródło: https://all3dp.com